TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ HỌC TẬP

Trường THPT Lê Thánh Tông đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận đơn vị học tập. Với sự nỗ lực luôn học hỏi trau dồi kiến thức của các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường đã đạt được sự công nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí