TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG THAM GIA NGOẠI KHÓA THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT NĂM 2022

      Để hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2022. Trường THPT Lê Thánh Tông đã nhiệt liệt hưởng ứng tham gia.

Cuộc thi được tổ chức tại trường THPT Trương Định. Học sinh tham gia trong không khí nghiêm túc, nhiệt tình, hăng hái, bạn nào cũng cố gắng đạt kết quả tốt trong các phần thi của mình.

02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí