KHO BÀI GIẢNG HỌC LIỆU

  • Học sinh đăng nhập vào westside sau:http://study.hanoi.edu.vn
  • Chọn:  Học liệu điện tử/ Cấp THPT/Chọn Khối 10, 11,12/Chọn môn học/Chọn chương học.
  • Học sinh đăng nhập vào westside nhằm mục đích rèn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức đã học.
02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí