LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2022

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2022
Ngày  Buổi Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
06/07/2022 SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót(nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
07/07/2022 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
08/07/2022 SÁNG Bài thi KHTN Vật lý 50 Phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 Phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 Phút 09 giờ 30 09 giờ 35
Bài thi KHXH Lịch sử 50 Phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lý 50 Phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 Phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 Phút 14 giờ 20 14 giờ 30
09/07/2022 SÁNG DỰ PHÒNG
02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí